pl
 • LT
 • EN
 • RU
 • DE
 • SE
 • PL
 • FI

Środowisko

Środowisko

UAB Lietpak stale ulepsza jakość produktów i poszukuje sposobów na zredukowanie oddziaływania na środowisko poprzez ulepszanie i modernizację sprzętu oraz wdrażanie zaawansowanych technologii.

Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialność za środowisko naturalne. Jednak w dzisiejszych czasach producenci i konsumenci nie potrafią sobie wyobrazić świata bez opakowań. Opakowania chronią produkty żywnościowe podczas transportu, a jeśli są prawidłowo zapakowane z wykorzystaniem odpowiedniego materiału, produkty te dłużej zachowują dobrą jakość. Dlatego opakowania pomagają w zakonserwowaniu i przechowywaniu żywności i innych produktów przy jednoczesnym zmniejszając wpływ na środowisko naturalne.

Staramy się, by nasze produkty oraz proces ich wytwarzania były przyjazne środowisku. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony środowiska. Z własnej inicjatywy wybieramy rozwiązania, które zapewniają redukcję oddziaływanie na środowisko. Wszyscy nasi pracownicy są zaangażowani w działania chroniące środowisko.
Stale dążymy do tego, by działania firmy spełniały wymagania i standardy związanie z ochroną środowiska. Konsultujemy informacje dotyczące ochrony środowiska ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Działania te sprawią, że świat będzie czystszy i piękniejszy.

Co dokładnie robimy?
 • wdrożyliśmy system zarządzania środowiskiem ISO 14001;
 • stosujemy zaawansowane rozwiązania technologiczne, które chronią środowisko przed skażeniem w procesie produkcyjnym lub w razie wypadków;
 • oszczędzamy energię elektryczną i inne zasoby, wybieramy mniej szkodliwe dla środowiska substancje i materiały;
 • mając na celu zminimalizowania zużycia paliwa planujemy i organizujemy użytkowanie pojazdów zapewniając ich serwis;
 • stosujemy technologię utleniania termicznego w celu odzyskiwania energii cieplnej, co eliminuje emisję lotnych związków organicznych do atmosfery;
 • wdrażamy innowacje związane z segregacją odpadów, ich przetwarzanie i recyklingiem.